ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย